Dây chuyền sản xuất

Mặt trận của nhà sản xuất

Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Xưởng hình

Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

Khu vực thành phẩm

Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 5Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 6Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 7

 

Vận chuyển

Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 8Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 9

OEM/ODM

OEM & ODM có sẵn.

Nghiên cứu và phát triển

Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Để lại lời nhắn