Trạm năng lượng mặt trời 2MW Thượng Hải

April 22, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Trạm năng lượng mặt trời 2MW Thượng Hải

Tên dự án : Trạm năng lượng mặt trời 2MW Thượng Hải

 

Loại dự án : Trang trại năng lượng mặt trời

 

Địa điểm lắp đặt : Thượng Hải, Trung Quốc

 

Ngày cài đặt : 2020