Dự án năng lượng mặt trời 150KW ở Ninh Ba

April 22, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Dự án năng lượng mặt trời 150KW ở Ninh Ba

Tên dự án : Trạm năng lượng mặt trời 150KW Ningbo

 

Loại dự án : Mái nhà năng lượng mặt trời

 

Địa điểm lắp đặt : Ningbo, Trung Quốc

 

Ngày cài đặt : 2018