Trạm năng lượng mặt trời 150KW Ningbo

May 26, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Trạm năng lượng mặt trời 150KW Ningbo

Tên dự án : Trạm năng lượng mặt trời 150KW Ningbo

 

Loại dự án : Trang trại năng lượng mặt trời

 

Địa điểm lắp đặt : Ningbo, Trung Quốc

 

Ngày cài đặt : 2021